Landstinget i Jönköpings län

Anmälan enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:51 CEST

Värnamo sjukvårdsområde har överlämnat två ärenden vid Värnamo sjukhus till Socialstyrelsen för granskning.

Det ena fallet rör sig om en man som genomgick en bukoperation. Efter operationen var förloppet normalt men patientens tillstånd försämrades. Vid röntgenundersökning upptäcktes att den ihopsydda bukväggen delvis brustit. En ny operation gjordes och komplikationer uppstod. Patienten avled följande dag.

Det andra fallet gäller en patient som vårdats på annan klinik inom Landstinget i Jönköpings län. Patientens anhöriga kontaktade akutmottagningen vid Värnamo sjukhus på natten då tillståndet försämrats. De hänvisades till den klinik mannen vårdats på tidigare. Senare samma natt återkommer de anhöriga som nu hänvisas till vårdcentralen. Vid 8-tiden på morgonen får patienten kramper i hemmet och förs med ambulans till akutmottagningen. Då diagnostiseras en hjärnhinneinflammation och behandling påbörjas. Patienten överförs till universitetssjukhuset i Linköping men avlider nästa dag. Chefläkaren vill att Socialstyrelsen granskar den telefonrådgivning som gavs från akutmottagningen.

Kontaktperson

Freddy Johansen, chefläkare och ansvarig för Lex Maria i Värnamo sjukvårdsområde 0370-69 77 01.

Skyldighet att anmäla

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården

Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador

Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.