Landstinget i Jönköpings län

Anmälan enligt lex Maria

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:53 CET

Jönköpings sjukvårdsområde anmäler ett ärende för prövning enligt lex Maria. Diarienummer JSO10-0014.

Ärendet gäller en 40-årig kvinna som under en längre tid vårdades i respirator. I samband med detta var det nödvändigt att skapa en konstgjord öppning till luftvägarna, en så kallad tracheostomi. Komplikationer uppstod vid öppnandet. Det medförde att kvinnan senare avled.

Kontakt

Carsten Frisenette-Fich, chefläkare och ansvarig för lex Maria i Jönköpings sjukvårdsområde, 036-32 19 74, 0705-22 10 85.

Skyldighet att anmäla

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten har synpunkter på vården

Patienten kan inte själv göra anmälan enligt lex Maria. Däremot ska lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.
Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till patientens direktkanal som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd.

Patienter som ifrågasätter eller vill få bedömt om sjukvårdspersonal handlat felaktigt i sin vård eller bedömning, vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador

Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 50 till anmälan enligt lex Maria.