Landstinget i Jönköpings län

Anmälan enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:59 CET

Värnamo sjukvårdsområde har överlämnat ett ärende till Socialstyrelsen för granskning.

Fallet gäller en 53-årig kvinna som under flera år haft kontakt med psykiatriska kliniken. Kvinnan tog sitt liv i december. Sjukvårdsområdet vill att Socialstyrelsen utreder ärendet.

Kontaktperson
Freddy Johansen, chefläkare och ansvarig för Lex Maria i Värnamo sjukvårdsområde
0370-69 70 00.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten har synpunkter på vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt lex Maria. Däremot ska lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till patientens direktkanal som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd.

Patienter som ifrågasätter eller vill få bedömt om sjukvårdspersonal handlat felaktigt i sin vård eller bedömning, vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 50 till anmälan enligt lex Maria.

Prenumerera på nyheter