Katrineholms kommun

Anmälan enligt Lex Sarah med anledning av stöld

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 14:27 CET

Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun kommer att behandla en anmälan enligt Lex Sarah vid sitt sammanträde den 25 februari 2010. Händelsen avser stöld från en boende inom ett av kommunens vårdboenden för demenssjuka personer. Den 3 december upptäcktes att 900 kronor stulits ur brukarens plånbok, som förvarades i verksamhetens kassaskåp. Det visade sig att personalen inte följt de rutiner som gäller för hantering av privata medel. Områdeschefen har ändrat dessa rutiner för att förhindra yttrligare stölder.


En översyn av tillämpningen av gällande rutiner för hantering av privata medel ska ske inom det aktuella vårdboendet.

Katrineholm -Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 300 invånare.

Katrineholm- En plats där du får lust att leva, bo och verka.