Katrineholms kommun

Anmälan enligt Lex Sarah med anledning av utebliven omvårdnad

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 14:25 CET

Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun kommer att behandla en anmälan enligt Lex Sarah vid sitt sammanträde den 25 februari 2010. Den händelse som ligger till grund för anmälan är utebliven omvårdnad vid personalig assistans då personal uteblev. Brukaren blev lämnad ensam mellan klockan 9 och 15. Den administrativa personal som bokar arbetspasset för personliga assistenter till brukaren skickade inte meddelande om arbetspasset till personlig assistent och försäkrade sig inte om att assistenten fanns på plats.


Vård- och omsorgsförvaltningen ska nu se över sina rutiner i syfte att förebygga att händelsen upprepas.

Katrineholm -Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 300 invånare.

Katrineholm- En plats där du får lust att leva, bo och verka.