FIM Kapitalförvaltning AB

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 15:38 CET

FIM Group Abp BÖRSMEDDELANDE 26.2.2007 kl.16.30


ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

FIM har idag 26.2.2007 mottagit en anmälan om att Credit Suisse Securities (Europe) Limited:s andel av FIM Group Abp:s röstetal har överskridit en 1/20 den 6 februari 2007.

I enlighet med 2 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen meddelar vi att Credit Suisse Securities (Europe) Limited äger 1.522.784 aktier i FIM Group Abp vilket motsvarar 3,57 procent av aktiekapitalet och 5,21 procent rösterna.

FIM Group Abp:s aktiekapital består av sammanlagt 42.683.690 aktier och röster men efter att den största aktieägarens rösträtt ogiltigförklarats i september 2006 finns det för tillfället 29.207.239 röster.


FIM Group Abp

Risto Perttunen
verkställande direktör
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com


Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media
www.fim.com

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2006 uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 284 anställda i slutet av 2006. www.fim.com