IrakSolidaritet

IrakSolidaritet anmäler programmen i serien "Toppmötet" till Granskningsnämnden- Myndigheten för radio och tv

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 21:32 CET

Längst ner finns tidigare brev till SVT och den friande domen från Granskningsnämnden

Anmälan
registrator@mprt.se
hanna.stjarne@svt.se
jan.helin@svt.se
helena.olsson@svt.se
eva.landahl@svt.se

Föreningen IrakSolidaritet anmäler härmed programmen i serien "Toppmötet", som grovt åsidosatt SVT:s krav på balans, saklighet och opartiskhet.

Redan före sändningsdags protesterade IrakSolidaritet kraftfullt mot planerna att låta Fredrik Reinfeldt intervjua Tony Blair, Condoleezza Rice, Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg för programserien "Toppmötet".

Vår ståndpunkt motiverades i brevet och avslutades med en hänvisning till folkrätten: "Vi kräver att SVT avstår att undergräva FN-stadgan genom att legitimera grova folkrättsbrott, massmord som kostat miljoner människor livet".

Vi har nu tagit del av såväl program som efterföljande debatt och vår kritik kvarstår.

Så här motiverade programbeställare Helena Olsson programmen "Toppmötet":

"Den här nya programformen kompletterar och adderar nya infallsvinklar. Vi är stolta över att skapa nya typer av tv-program som kan vidga bilden."

I sitt brevsvar till IrakSolidaritet skriver Helena Olsson:

"Jag delar dock inte din bild av att detta program skulle strida mot kravet om opartiskhet och inte heller att det skulle bidra till att legitimera folkrättsbrott".

Tyvärr "vidgar" programmen inte ”bilden". Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt och numer finansiell rådgivare till Bank of America Merrill Lynch, har öppnat sin adressbok för några vänner som får tala fritt om sina liv. Enbart okritiska frågor ställs.

Det faktum att angreppskrig, brott mot freden, det värsta av alla folkrättsliga brott, inte tas upp på ett seriöst sätt i programmen, undergräver folkrätten. Det är inte "opartiskt" och relevanta fakta har uteslutits.

Saklig kritik i växande omfattning har riktats mot programmen, även inifrån SVT, från exempelvis Anna Hedenmo. Det blir ju inte bättre när det i Kulturnytt kryper fram att bristen på kritiska frågor "är ett pris vi har betalat".

Pris för vad? För att få ställa snälla frågor till ansvariga för krigsbrott som har fina titlar? Och hur mycket har SVT betalat för programmen som de facto snarare fungerar som propaganda för orättfärdiga och folkrättsstridiga krig.

Det finns inte ens en antydan om de verkliga orsakerna till Irakkriget. Hemliga memorandum som publicerades i samband med Chilcotrapportens arbete i Storbritannien 2011, visar tydligt att en viktig orsak till angreppet på Irak, var oljan. "Oljan var en nyckelorsak till ansträngningarna att få bort Saddam", framkommer tydligt och att den lögnaktiga Irakrapporten om massförstörelsevapen i Irak skrevs för att skapa en förevändning för angreppskriget.

Såväl Tony Blair som hans utrikesminister Jack Straw var väl underrättade om alla turer i det som kallades "an onion approach". Bit för bit skulle opinionen påverkas med nya lögner.

Tony Blair är en kvalificerad lögnare och krigsförbrytare, men i svensk TV får han lägga ut texten om hur hårt han anstränger sig för att skapa fred i Mellanöstern.

Condoleezza Rice kopplades positivt till Martin Luther Kings goda namn och rykte, men när hon sade att Irakkriget "var ett briljant krig, det var över på ett par månader", ett groteskt påstående, kom inte en kommentar, inte en följdfråga. Hon kritiserade Obama för att inte ha lämnat 10 000 soldater kvar i Irak 2011 och IS fick en chans att träda fram. Inte en kommentar. Hon stödde waterboarding och annan tortyr som rådgivare i säkerhetsfrågor.

Till det specialprogram som SVT satte in efter slutintervjun för att ställa frågor som aldrig ställdes i serien, säger Eva Landhal, programchef på SVT, hade en svensk-irakiska, Abir Al-Sahlani (C), inbjudits. Hon är en notorisk uppbackare av USA-Storbritanniens olagliga invasion av Irak, hyllar ockupanternas ”borttagande” av Saddam Hussein och tycker att ett numer demokratiskt Irak går mot det bättre. Hon snurrade till det om de förödande sanktionerna som kostade en halv miljon irakiska barn livet, och påstod att det var Saddams fel. Jan Hallenberg tyckte även han, att det var bra att Saddam ”togs bort”. Cecilia Uddén tog upp Abu Ghraib och den fruktansvärda tortyren, men programmet ger intrycket att allt är till det bättre i Irak idag trots vissa "misstag". Det är en skamlig och falsk slutsats.

USA:s och Storbritanniens angrepp på och ockupation av Irak planerades långt före terrorangreppet i USA 11 september. Deras plan att få bort Saddam Hussein har inget med demokrati och mänskliga rättigheter att göra. Det är en lögnaktig förevändning för ett grovt folkrättsbrott. Det är inte USA-Storbritanniens sak att byta ledare i Irak.

Programmen Toppmötet har valt intervjuoffer som varit delaktiga i eller positiva till en av de värsta krigsförbrytelserna efter andra världskriget och låtit dem intervjuas av en person som inte förmådde ställa kritiska frågor. Den hastigt påklistrade efterdebatten gjorde inte saken bättre. SVT har inte hållit sina löften om kritiska frågor.

Stockholm 13 december 2017
Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder, ordförande

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Här finns vårt tidigare brev till SVT
Brev till SVT med anledning av programmet "Toppmötet" och brevsvar från Helena Olsson
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/brev-till-svt-med-anledning-av-programmet-toppmoetet-1682261

30 oktober 2017 kom en friande dom från Granskningsnämnden