NS Sensus

Anmälan till OLAF European Anti Fraud Office

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2012 11:23 CEST

Anmälan till OLAF European Anti Fraud Office

Det är i spåren efter den stora "snusskandalen", som av media rapporterats om livligt denna vecka som varit, nu EU-kommissionen och Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor anmäls till OLAF. Allmänheten anmäler till OLAF European Anti Fraud Office vad som allmänheten konstaterar vara maktkorruption inom EU-kommissionen.

Sedan år 2009 fram till dags dato har anmälningar gjorts till EU-kommissionen mot staten Sverige, då utifrån gränsöverskridandevård förhindras generellt och systematiskt inom Sverige gentemot allmänheten, för fördragsbrott.

Andra medlemsländer har via kommissionens försorg fällts i EU-domstolen för likvärdigt som staten Sverige anmälts för över denna period, men kommissionen via Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor har icke agerat utifrån anmälningarna från allmänheten i Sverige, vilket icke kan betraktas som annat än maktkorruption råder inom Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, vad skall annars allmänheten anse?

Du läser hela anmälan till OLAF via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/10/20121021-Skrivelse-anm%C3%A4lan-till-EU-kommissionen-OLAF-European-Anti-Fraud-Office.pdf

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/