MKFC Cloud Campus

Anmälan till till EU tribunalen, för kännedom

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 10:32 CET

Organisationen MKFC Stockholms Folkhögskola 716421-7684

Till EU Tribunalen
Organisationen MKFC Stockholms Folkhögskola 716421-7684 vill ta upp rättsfall inom EU tribunalen inom diskrimineringen och nerläggningen av folkhögskolan som Folkbildningsrådet beslutade 2014.

Konkurrens och diskrimineringen
Folkbildningsrådet beslutade år 2014 att lägga ner folkhögskolan vars studerande var invandrare ( 80 % ). MKFC kunde inte överklaga beslutet som vi ansåg felaktig och grundades på konkurrensen mellan MKFC som hade drivit utbildningar på nätet och andra folkhögskolor som inte kunde det samt orsaken att MKFC studerande var invandrare.


När Folkbildningsrådet beslutade att lägga ner folkhögskolan 2014 hade vi inte rätt att överklaga . Folkbildningen är inte transparent och saknar rättvis behandling.

MKFC har numera statligt finansierad verksamhet inom Svenska för Invandrare, SFI som har granskats som alla andra utbildnings anordnare och inte fått någon kritik från Skolinspektionen ( 2013 och 2015).

MKFC anser att orsaken att lägga ner folkhögskolan var diskrimineringen
MKFC lärare samt ledning trakasserades på Folkbildningsrådets konferenser många år innan beslutet togs på Folkbildningsrådet år 2014. Dessutom togs bort språkstödet retroaktivt från år 2013 som invandrare behöver.

Alla lärare förlorade sitt arbete.  MKFC förlorade 14 milj. kronor per år.
MKFC driver kurser ända till sommaren 2016 för att det fanns inte annan som kunde ta över eleverna. Huvuddelen av den ekonomiska ersättningen från Folkbildningsrådet går till andra folkhögskolor men MKFC driver själva kurser vars ersättningar inte ens täcker lärarnas löner som driver kurserna.

Folkbildningsrådet skall också granskas och följa samma lagar som andra utbildningar måste följa !

Överklagandet har skickats till 3 instanser, EU Tribunalen, Riksrevisionen och Diskrimineringsombudsmannen.

Den 16 januari 2016

MKFC Stockholms Folkhögskola

MKFC/Cloud Campus vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats.