Fastighetsmäklarinspektionen

Anmälningar och disciplinära påföljder minskade under 2013

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 16:19 CET


Anmälningar mot fastighetsmäklare har minskat jämfört med tidigare år, liksom antalet disciplinära påföljder, visar statistik från Fastighetsmäklarinspektionen. Den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld gäller mäklarens agerande, följt av budgivningsprocessen. Men det vanligaste skälet till att en mäklare får en disciplinär påföljd är brister i mäklarens journal, vilket leder till den mildare påföljden erinran för det mesta. Att en mäklare har meddelats en varning gäller oftast brister som har samband med kravet på att uppnå kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen, följt av otydliga besiktningsklausuler.

”Vi kan konstatera att det sammanlagda antalet disciplinära påföljder (återkallelse, varning och erinran) har minskat jämfört med de två senaste åren”, förklarar Eva Westberg, myndighetschef för Fastighetsmäklarinspektionen. Det höga antalet påföljder under 2012 berodde sannolikt på inspektionens tematiska tillsyn om tillämpningen av vissa nya bestämmelser i den nu gällande
fastighetsmäklarlagen. Antalet påföljder för brister i att uppnå kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ligger fortfarande högt i statistiken, men har minskat kraftigt i jämförelse med förra året. Det är glädjande och tyder förhoppningsvis på att mäklare har blivit mer noggranna vid genomförandet av de identitetskontroller och andra åtgärder som framgår av penningtvättslagstiftningen”, fortsätter Eva Westberg.

”Budgivningsprocessen är som alltid en av de mest frekventa orsakerna för en anmälan. Det är därför fortsatt viktigt att fastighetsmäklaren informerar spekulanter om hur budgivningen kommer att gå till. Det handlar om konsumentupplysning, där vi från vår sida gör vad vi kan för att bostadskonsumenter ska få neutral och kvalitetssäkrad information. Fastighetsmäklarinspektionens främsta kanal är vår webbplats www.fmi.se med information i form av faktablad och informationsfilmer. För att konsumenterna ska hitta till oss har vi länkar från andra webbplatser, bland annat kommuner, OmBoende, fastighetsmäklarföretag och webbplatser där bostäder annonseras. Artiklar och omnämnanden i media är också oerhört viktiga för att nå ut med vår information till allmänheten”, kommenterar Eva Westberg.

”Under året som gått har vi bland annat prioriterat att minska handläggningstiderna, genomföra en tematisk tillsyn om besiktningsklausuler och att flytta myndigheten till mer ändamålsenliga lokaler. Vi har i enlighet med regleringsbrevet levererat en tillsynsstrategi och en kommunikationsstrategi
till regeringen. Vi är nöjda med årets arbetsinsats och ser fram mot att fortsätta effektivisera och utveckla Fastighetsmäklarinspektionens verksamhet under år 2014”, avslutar Eva Westberg.

För mer information:
Thomas Carter, kommunikationsansvarig, Fastighetsmäklarinspektionen,
tfn mobil och direkt 08-580 069 18

Eva Westberg, ordförande och myndighetschef,
Fastighetsmäklarinspektionen,
tfn mobil och direkt 08-580 069 15


Lite statistik 2011-2013 (preliminär)
 

 201320122011
Anmälningar258288308
Orsaker för anmälan   
- Mäklarens agerande533446
- Budgivning476057
- Bristande information353338
- Lockpriser323755
- Objektsbeskrivning211918
- Marknadsföring212713
Disciplinära påföljder7111189
- återkallelse412
- varning458687
- erinran2224-
Orsaker för påföljd   
- Journal3226-
- Kundkännedom163311
- Besiktningsklausuler1146
- Objekstbeskrivning11138
- Lockpris01324


Observera att en anmälan kan gälla mer än en orsak. Likaså kan en mäklare få en påföljd för mer än en brist. En varning kan även innehålla förseelser som skulle ha lett till erinran om de hade bedömts för sig själva. Den nya påföljden erinran infördes i och med att fastighetsmäklarlagen (2011:666) trädde i kraft den 1 juli 2011. Den upphävda fastighetsmäklarlagen (1995:400) gäller fortfarande i fråga i fråga om uppdragsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. De första besluten med den nya påföljden erinran kom år 2012. Tidigare meddelades varning för sådana förseelser. Antalet beslut med tillämpning av 2011 års fastighetsmäklarlag har ökat under år 2013, men statistiken innehåller fortfarande beslut där 1995 års fastighetsmäklarlag har tillämpats.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. För mer information se www.fmi.se