Logica CMG (wm-data)

Anmälningsperioden påbörjas för WM-datas bud på Novo Group

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 09:31 CET

Med hänvisning till styrelsens för WM-data beslut den 29 oktober 2003 att lämna ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i det finska bolaget Novo Group Oyj ("Novo Group"), lämnas härmed följande kompletterande information:

Anmälningsperioden för Novo Groups aktieägare att acceptera erbjudandet löper från och med den 24 november till och med den 22 december 2003. Preliminärt resultat av acceptansnivå i erbjudandet beräknas offentliggöras den 23 december 2003.
Större aktieägare i Novo Group, vilka per den 19 november 2003 kontrollerade 20,5% av kapital och röster i Novo Group, stödjer erbjudandet.
Prospekt på finska avseende erbjudandet finns tillgängligt på Internet på följande hemsidor; www.wmdata.com, www.novogroup.com, www.enskilda.fi samt www.evlinet.com/wmdata. En engelsk översättning av prospektet finns tillgänglig hos WM-data, Sandhamnsgatan 65, Stockholm, samt hos Enskilda Securities, Nybrokajen 5, Stockholm.
WM-datas extra bolagsstämma den 10 december 2003 kommer att hållas hos WM-data, Sandhamnsgatan 65, Stockholm, kl 16.00. WM-datas direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas information avseende bolagsstämman med början den 24 november 2003.

För ytterligare information kontakta:
Rickard Petri CFO WM-data, tfn: 08-671 66 40, e-post: rickard.petri@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000.

För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se