Institutet för språk och folkminnen

Ann Cederberg blir ny chef för Språkrådet

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 14:05 CET

Institutet för språk och folkminnen kommer att anställa FD Ann Cederberg som chef för Språkrådet. Ann Cederberg kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef vid Högskolan Kristianstad.

– Ann Cederberg har lång erfarenhet av ledarskap inom den akademiska sfären. Jag är mycket glad att få hälsa henne välkommen till institutet och till ett spännande uppdrag som chef för Språkrådet, säger generaldirektör Ingrid Johansson Lind.

Ann Cederberg är disputerad i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon har varit verksam som universitetslektor och har en mångårig erfarenhet av chefs- och ledningsuppdrag vid både Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad. Hon tillträder tjänsten som chef för Språkrådet den 1 mars 2013.


Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhets-område och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Institutets avdelning Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige och att främja språkvård hos myndigheter. Språkrådet arbetar både med svenskan och med Sveriges minoritetsspråk.