Landsbygdsdepartementet

Ann-Christin Nykvist kommenterar förslaget till sockerreform

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 16:31 CEST

- En genomgripande reform av sockersektorn är nödvändig. Det stora överskottet inom EU dumpas på världsmarknaden och är besvärande i WTO-förhandlingarna. Nu ska vi noga analysera vad det förslag som kommissionen lagt fram innebär för betodlarna, konsumenterna och skattebetalarna.

- Jag ser fram mot dagens debatt med de andra jordbruksministrarna i ministerrådet. Redan nu vet vi att det finns många olika uppfattningar och att det kan ta tid att nå resultat.

Det sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvists på en pressträff i Bryssel inför ett möte med EU:s jordbruksministrar. Det var Ann-Christin Nykvists första kommentar till kommissionens förslag till reformering av sockersektorn.

- Inriktningen på förslaget går åt rätt håll. Jag har tidigare uttalat mig för en liberalisering. Nu gäller det att se till att konsekvenserna för jordbrukarna inte blir för drastiska och att prissänkningarna får full effekt i konsumentledet.

Förslaget från kommissionen innebär bland annat en prissänkning för vitsocker med 33 procent och medföljande sänkning för betor på totalt 37 procent. Vidare förslås att kvoterna sänks med 16 procent.

Prissänkningen kompenseras genom ett frikopplat direktbidrag till odlarna enligt de principer som EU:s jordbrukspolitik i övrigt förändrats.

Reformen genomförs under tre år 2005-2008

Under hösten kommer de konkreta lagförslaget att presenteras och därefter börjar rådets behandlingen av reformen.

Under rådssammanträdet presenterades också kommissionens förslag till förordning för landsbygdsutveckling. Förslaget ska ligga till grund för nästa landsbygdsprogram som ska verka under perioden 2007-2013.Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se