Landsbygdsdepartementet

Ann-Christin Nykvist när EU:s fiskeministrar diskuterade ny fiskekontrollmyndighet:

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 18:00 CEST

Ann-Christin Nykvist när EU:s fiskeministrar diskuterade ny fiskekontrollmyndighet:

- En fungerande kontroll är av stor betydelse. Det har inte minst blivit tydligt genom de mycket oroande uppgifter som framkommit om det illegala fiskets utbredning i Östersjön.

- Det är bra att det förslag till fiskekontrollmyndighet som kommissionen lägger fram syftar till att effektivisera och öka efterlevandet av den gemensamma fiskekontrollen.

- Jag vill dock stryka under att den grundläggande principen måste vara att medlemstaterna fortfarande ska ha det övergripande ansvaret för att genomföra kontrollen. Svensk lagstiftning tillåter att inspektörer från gemenskapen följer med som observatörer vid inspektioner på svenskt territorialvatten, men inte att de utför myndighetsutövning.

- Den nya fiskekontrollmyndigheten är en del i vårt arbete med att komma tillrätta med de allvarliga problem som drabbat ett stort antal fiskbestånd. En ansvarsfull fiskepolitik måste bygga på försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen. Det är en fråga som Sverige driver mycket tydligt inom EU.Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se

Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94