Landsbygdsdepartementet

Ann-Christin Nykvist på informellt möte med EU:s jordbruksministrar i Taormina

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 13:25 CEST

Liberalisering av handel med jordbruksprodukter ger betydande välfärdsvinster. Det visar omfattande forskning och rapporter från världsbanken.

- Huvuddelen av dessa vinster skulle tillfalla U-länderna. Sammanbrottet för WTO-förhandlingarna i Cancun är därför ett nederlag för oss alla, men främst för utvecklingsländerna.

- Jordbrukets utveckling i dessa länder har en avgörande roll för att fattiga kvinnor och män ska kunna lyfta sig ur fattigdom och hunger. Mycket kan de göra själva men vi vet att den jordbrukspolitik och de handelshinder som de rika länderna tillämpar också måste ändras för att deras egna ansträngningar ska ge resultat.

- Ett politikområde får inte motverkas av ett annat. Vi kan inte göra stora insatser för att stärka utvecklingsländernas jordbruk samtidigt som vi dumpar våra överskott av jordbruksprodukter på världsmarknaden.

- Visst kan det förekomma likheter mellan EU-länder och utvecklingsländer till exempel när det gäller utbildning och forskning men det kan också vara tvärtom. Vi måste utgå från att utvecklingsländerna kan avgöra vad som är bäst för dem och lyssna på dem när det gäller utformning av samarbetet, avslutade Ann-Christin Nykvist.

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08 – 405 40 81
070 – 694 85 94