Landsbygdsdepartementet

Ann-Christin Nykvist på ministerrådsmöte på Irland: - Jag välkomnar att EU nu tar initiativet i WTO:s jordbruksförhandlingar

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 15:06 CEST

Ann-Christin Nykvist på ministerrådsmöte på Irland:
- Jag välkomnar att EU nu tar initiativet i WTO:s jordbruksförhandlingar. Vi har från svensk sida länge drivit detta.

Vid mötet med EU:s jordbruksministrar på Irland har idag de pågående WTO-förhandlingarna diskuterats. I måndags presenterade jordbrukskommissionären Frans Fischler och handelskommissionären Pascal Lamy ett inspel i det nu mycket känsliga förhandlingsläget.

I den centrala jordbruksfrågan säger kommissionärerna att EU är redo att fasa ut samtliga exportstöd under förutsättning att andra WTO-partners gör liknande åtaganden.

- Nu sätter EU press på övriga i-länder att kraftiga sänka handelsstörande stöd. Vi utnyttjar därmed det förhandlingsutrymme som förra årets reform av den gemensamma jordbrukspolitiken givit oss.

- Det är avgörande att övriga i-länder också reformerar sin jordbrukspolitik så att EU:s livsmedelssektor inte utsätts för konkurrensnackdelar och u-ländernas möjligheter att konkurrera förbättras.

Initiativet öppnar också för att de mest sårbara u-länderna inte ska behöva sänka sina tullar i denna förhandlingsrunda. Detta sätter i sin tur press på de mer utvecklade u-länderna som Brasilien och Indien att gå med på att öppna sina marknader.

Kontakt
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
anders.teljeback@agriculture.ministry.se