Landsbygdsdepartementet

Ann-Christin Nykvist på PROs:s Konsumentforum i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 11:44 CEST

– Pensionärsorganisationerna kan spela en viktig roll för att övervaka priserna vid ett införande av euron

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist bjöd på onsdagen in pensionärsorganisationerna till att vara med och övervaka priser vid ett euroinförande.

- PRO har historiskt spelat en viktig roll i att hålla tummen på priserna. Till exempel när vi sänkte matmomsen och fick ut den fulla effekten på priserna.

- Min uppfattning är att euron på sikt ger press på priser och att det i Sverige som är ett högprisland, kan bli en betydande effekt. Men det är viktig att vi håller koll på priserna just vid övergången så att ingen smyghöjer.

Den svenska regeringen har tagit fram en handlingsplan för stabila priser. Ett inslag i planen är branschöverenskommelser som har slutits med Svensk Handel, Hotell och Restaurangföretagarna och Bankföreningen. Flera är på gång. Regeringen har bland andra kommit långt i förhandlingar med Försäkringsförbundet.

- Jag kommer inte att acceptera att olika aktörer smyghöjer priserna. Med överenskommelserna får vi vid ett ja till euron dubbelprismärkning före och efter införandet och en prisfrys en månad före och en månad efter valutabytet.

- Jag är övertygad om att vi med gemensam kraft ska klara priserna vid övergången och på sikt få lägre priser. Jag vill att pensionärsorganisationerna ska delta i den prisövervakning som ska genomföras och i den priskommission som ska inrättas vid ett ja till euron.

I Finland genomfördes ett liknande program för stabila priser. Den utvärdering som nu gjorts av Finlands konsumentforskningscentral visar att de prisökningar som skett inte berott på euron utan andra orsaker och att prisökningarna varit lika höga i Sverige.

Anders Teljebäck, Pressekreterare
08-405 11 88, 070-561 32 89