Landsbygdsdepartementet

Ann-Christin Nykvist tar emot namnunderskrifter från 260 000 EU-medborgare

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 15:09 CET

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist deltar på EU:s jordbruksministerråd i Bryssel på måndag. Hon kommer då att redovisa läget i Sverige efter upptäckten av aggressiv fågelinfluensa bland vilda fåglar i landet. Hon kommer att påpeka vikten av att EU också agerar kraftfullt för stöd till länder utanför Europa som riskerar att drabbas hårt av fågelinfluensan.

- Visst är situationen allvarlig i EU men den är än allvarligare i många andra länder. EU har redan lovat stöd för 250 miljoner Euro, det är viktigt att dessa pengar snabbt mobiliseras och att samordnade insatser sker genom FAO för att förhindra smittspridning i bl.a. Afrika, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Under rådsmötet kommer organisationen Compassion i World Farming att genomföra en aktion med anledning av EU:s reformering av djurskyddet av slaktkyckling som pågår och som kommer upp till beslut i jordbruksministerrådet senare i vår. Eftersom Sverige är ett av de länder som starkast driver ett förbättrat djurskydd för slaktkycklingar i EU, kommer organisationen att uppvakta den svenska jordbruksministern Ann-Christin Nykvist under mötet och överlämna namnunderskrifter från 260 000 EU-medborgare som kräver förbättrade förhållanden för EU:s slaktkycklingar.

På mötet ska EU:s jordbruksministrar bl.a. också hålla en riktlinjedebatt om den fortsatta reformeringen av jordbrukspolitiken, diskutera EU:s strategi för hållbar utveckling och de pågående WTO-förhandlingarna.

En pressträff planeras i den svenska pressbriefingrummet när mötet avslutats. Journalister som önskar delta kan anmäla detta till Svenska Represenationens pressråd Elisabet Dahlén Jonsson på telefon +32 (0)2 289 56 65, Mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se