Svenska kyrkan i Linköping

Ann Heberlein föreläser om "Att bemöta människor med psykisk ohälsa" på Idédagarna

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 08:00 CEST

Öppna föreläsningar på konferensen Idédagarna:

”Linköpingsmodellen” – Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta

Torsdag 13 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan

”Att bemöta människor med psykisk ohälsa” – Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik

Fredag 14 oktober kl 13.00 i Missionskyrkan

”Ideell och professionell – kyrkan som en resurs i samhället” – Cecilia Wikström, EU-parlamentariker

Lördag 15 oktober kl 10.00 i Missionskyrkan

Den 13-15 oktober arrangeras Idédagarna i Linköping, en konferens som riktar sig till anställda och ideella inom socialt och diakonalt arbete i kyrkor och kristna organisationer. Temat för årets konferens är ideell och professionell.

www.idedagarna.com

För mer information om konferensen, kontakta Lars Häggberg, präst i Ansgarskyrkan

Tel 013-20 50 82

lars.haggberg@svenskakyrkan.se

Arrangörer: Sveriges kristna råd, Linköpings kristna råd, Sensus och Bilda.

Samarbetspartner:Linköpings domkyrkopastorat, Missionskyrkan i Linköping, Hjärta till hjärta, Diakonicentrum i Linköping, Linköpings stadsmission och Linköpings stift.

Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar i Linköping. Vår grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, diakoni, mission och undervisning.
Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Linköpings kommun och ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och Landeryds kyrkogård.