Fastigo

Ann Irebo, vd på HSB Skåne, i Fastigos styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 14:22 CEST

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Ann Irebo, vd på HSB Skåne, är en av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

– Fastighetsbranschen är oerhört viktig för samhällsbyggandet och utvecklingen i Sverige i stort. Att Fastigo kan förena företrädare för såväl privata, allmännyttiga och kooperativa fastighetsägare och entreprenörer är ett steg för en samlad fastighetsbransch, säger Ulf Nyqvist, ordförande i Fastigo och vd på AB Botkyrkabyggen.

Till ledamöter i Fastigos styrelse valdes vid årsstämman Ulf Nyqvist, AB Botkyrkabyggen (ordförande), Håkan Berg, HSB Norra Storstockholm (vice ordförande), Anders Nordstrand, SABO (tillträder i augusti), Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige, Mats Domberg, Förvaltnings AB Enen, Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna, Ann Irebo, HSB Skåne, Mikael Granath, Willhem AB, Annelie Vinsa, Kirunabostäder AB, Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg, Marie Selin, Mitthem AB, Eva Nygren, AB Stockholmshem, Anders Svensson, HSB Stockholm, Henrik Zäther, HSB Göta.

Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.