Vänsterpartiet Storstockholm

Ann-Margarethe Livh (v) gör revisorsanmälan av ytterstadspengarna

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 12:30 CEST

 Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V), gör idag en anmälan till revisorsnämnden av den ytterst bristfällig redovisning som skett av de s.k. ”ytterstadspengarna”, såväl vad gäller utbetalningar som beslutsunderlag. I samband med Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om Järvalyftet 2007 beslutades att reserverade medel om 200 miljoner kronor skulle användas för insatser. Var dessa pengar har använts och hur beslutsprocessen har sett ut, är idag ytterst svårt att få grepp om.

 Eftersom satsningar inom ramen för de 200 miljonerna inte fattas av någon nämnd finns ingen möjlighet att innan beslut diskutera lämpligheten av vissa satsningar. Det rör sig om mycket stora summor, till exempel har Rewir AB erhållit 6 800 000 kr för fördjupad utredning för en Stockholmsutställning på Järva, som sedan inte blev av. Även berörda stadsdelspolitiker saknar insyn och information om hur pengarna söks och beslutas. Dessutom saknas både skriftliga regler för användningen av pengar och riktlinjer för dialog med de förvaltningar och bolag som måste stå för driftskostnader.

-              Det är en odemokratisk ordning när vare sig opposition eller vanliga människor har möjlighet att bilda sig en uppfattning om var pengarna tagit vägen, och på vilka grunder. Nu delas miljontals kronor ut utan att ansvarigt borgarråd behöver motiveras för någon beslutande nämnd eller styrelse varför just den verksamheten får ett stort ekonomiskt stöd, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V).

 

-              Det är sådana här beslutsvägar som öppnar för misstankar om nepotism och korruption och därför bidrar till politikerföraktet. Det är viktigt med öppenhet, både för väljares möjlighet att följa politiken och för att man ska kunna bedriva oppositionsarbete, Ann-Margarethe Livh

 

 

För mer info:
Ann-Margarethe Livh 076 12 29 103

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se