Rikspolisstyrelsen

Ann-Marie Begler om polisfacket: Ohämmad chefsjakt oroar

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 13:00 CEST

- Polisförbundets jakt på alla chefer är djupt oroande och ett hot mot ett modernt ledarskap inom Polisen. Man försöker skrämma cheferna till tystnad och lydnad.
Det säger Ann-Marie Begler, överdirektör vid Rikspolisstyrelsen, i en kommentar till den medlemsenkät, som Polisförbundet presenterat i dag.


- Sättet de driver sina chefskampanjer på motverkar dessutom att kvinnor ställer sig till förfogande som chefer. Det motverkar också öppenhet och utveckling. Det är ett sätt att försöka skrämma till tystnad. Det blir obehagligt och olustigt att utöva sitt ledarskap.

- Den personfixerade debatten med påståenden om att högsta chefen – länspolismästaren i myndigheten och rikspolischefen i riket - ensam skulle avgöra kultur och verksamhet i kombination med våldsamma personliga angrepp och indirekta krav på avgång gör ett gott samarbetsklimat närmast omöjligt. För att föra verksamheten framåt krävs just samarbete, understryker Ann-Marie Begler.

- Det blir inte trovärdigt att först hetsa sina medlemmar mot cheferna och sedan gå ut och fråga medlemmarna vad de tycker om cheferna. Som man ropar får man svar.

- Nu är det arbetsmiljöns tur att helt komma i skymundan för den sedvanliga chefsjakten. En stor enkät om Polisens svåra arbetsmiljö blir en mediafråga om chefer. Och arbetsmiljön glöms.

- Enligt Polisförbundet finns det inte en enda länspolismästare i hela landet som duger. Och rikspolischefen sägs vara nästan lika dålig som länspolismästarna. Sådana svepande påståenden är inte trovärdiga vare sig det gäller chefsfrågor eller arbetsmiljö.

- Frågan man i slutändan ställer sig är vilka som vill bli chefer och utsättas för Polisförbundets behandling.

Ytterligare upplysningar:
Staffan Kellerborg tel 08-401 90 10

Pressmeddelandet publicerat 2003-06-11