NewsMachine AB

Anna Anka störst i media

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2009 08:09 CEST

Det är inte lätt att vara statsminister, utrikesminister eller oppositionsledare när man skall konkurrera om medias uppmärksamhet med en Anka - Anna Anka.

I den mediamätning som gjorts av NewsMachine under perioden 12 september till 13 oktober så har vi jämfört antalet artiklar i svenska media för statsministern, utrikesministern och oppositionsledaren. Och jämfört med dokusåpans Anna Anka.

Lägg också märke till att under denna period så har det varit många och stora nyhetsmässiga politiska händelser som budgetpropositionen (22/9), riksdagens högtidliga öppnande (15/9), voteringen om Lissabonfördraget på Irland (2/10), en mängd EU möten på olika nivåer där Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har varit involverade, statsbesök etc. Plus ett otal presskonferenser där Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och Mona Sahlin har medverkat.

Så det har varit en stor mediaexponering för Fredrik Reinfeldt, Carl Bild och Mona Sahlin. Men inget verkar hjälpa mot Anna Anka.

Om vi tittar på antalet artiklar och jämför de olika personerna så kan vi se följande:

Anna Anka "slog" Carl Bildt under 24 av dessa 31 dagar vad det gäller mediaexponering. Om vi tittar på individuella dagar så ser vi exv. den18 september där Anna Anka har 435 träffar mot Carl Bildts 10. Den 25 september så har Anna Anka 459 mot Carl Bildts 9. Och så sent som den 11-12 oktober så har Anna Anka dubbelt så många träffar jämfört med Carl Bildt.

Om vi tittar på totala antalet träffar under dessa 31 dagar så vann Anna Anka överlägset över Carl Bildt med 2461 mot 769.

Fredrik Reinfeldt slog Anna Anka under 24 av dessa 31 dagar vad det gäller mediaexponering . Men notera att Anna Anka överträffade statsministern under 7 dagar.

Exv. den 18 september då Anna Anka fick 435 träffar mot statsministerns 181. Eller den 27 september där Anna Anka fick 68 träffar mot statsministerns 30.

Vad det gäller totala antalet träffar så vann statsministern med 3841 mot 2461

Vad det gäller Mona Sahlin så slog Anna Anka henne under 19 av dessa 31 dagar vad det gäller mediaexponering.

Exv. den 18 september då Anna Anka fick 435 träffar mot oppositionsledarens 182. Eller den 25 september där Anna Anka fick 459 träffar mot oppositionsledarens 42.

Och så sent som den 12 oktober så var Anna Anka jämnstor med oppositionsledaren.

Om vi tittar på totala antalet träffar under dessa 31 dagar så vann Anna Anka över Mona Sahlin med 2461 mot 1671.

Notera att under 3 dagar så var Anna Anka så överlägsen vad det gäller mediaexponering att hon var större än statsministern, utrikesministern och oppositionsledaren TILLSAMMANS. Och en dag var hon ungefär lika stor som de 3 övriga tillsammans

Den 18 september så hade Anna Anka 435 träffar mot de övriga tres 373  

Den 25 september så hade Anna Anka 459 träffar mot de övriga tres 277 

Den 27september så hade Anna Anka 68 träffar mot de övriga tres 70 

Den 28 september så hade Anna Anka 175 träffar mot de övriga tres 158 

De 5 medier som har skrivit mest om respektive person i rangordning:

Anna Anka:  DN  806, EX 95, AB 83, Kvp 78, GT 75

Carl Bild:  Riksdagen Dokument 23, EX 23, Kvp 22, SvD 21, GT 20

Fredrik Reinfeldt:  DN 225, Riksdagen Dokument 82, Sveriges Radio - Ekot 81,

                                AB 80, SVT - Text 78

Mona Sahlin:  s-info.se 75, EX 67, SvD 49, Kvp 48, GT 45

Notera också att den enskilt största nyhetskällan för Carl Bild är Riksdagen Dokument. För Fredrik Reinfeldt så är det den andra största nyhetskällan. Och för Mona Sahlin så är den största nyhetskällan det egna partiets webbsida/nätverksportal. Vilket bara förstärker bilden av Anna Ankas stora genomslag.

Om vi sedan tittar på bloggvärlden och ser på skillnader i omnämnanden (enligt KNUFF) så blir bilden ännu tydligare.

Om vi tittar på den 16-17 september så är Anna Anka 3 gånger större än Bildt, Reinfeldt och Sahlin tillsammans.

Den 18 september så är Anna Anka 4 gånger större än Bildt, Reinfeldt och Sahlin tillsammans.

Den 21 september så är Anna Anka 5 gånger större än Bildt, Reinfeldt och Sahlin tillsammans

Den 25 september så är Anna Anka återigen 5 gånger större än Bildt, Reinfeldt och Sahlin tillsammans

Den 28 september så är Anna Anka 4 gånger större än Bildt, Reinfeldt och Sahlin tillsammans.

Och med några enstaka undantag så är Anna Anka totalt störst under hela mätperioden.

Mediamätningen ger en intressant bild av, och inblick i nyhetsflödet och de nyhetsvärderingar som råder i svenska medier en höstmånad år 2009.

Så här har Mediemätningen gjorts:

Totalt har 871 svenska nyhetsmedier på Internet varav 30 PDF-tidningar analyserats av NewsMachines automatiska sökteknik. Sökningarna har gjorts med agenter som räknar antalet artiklar om varje specifik nyhetshändelse. NewsMachine har stått för formuleringen av sökfrågorna. Tidsperioden för undersökningen är 2009-09-12 till 2009-10-13. Vill du prenumerera på Mediemätningen från NewsMachine varje kvartal? Maila: mediematningen@newsmachine.se

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om hur mediemätningen har gjorts, kontakta Peter Braroe, VD, på peter.braroe@newsmachine.se eller ring 070-8750991.

Om NewsMachine
NewsMachine Business Intelligence NMBI AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter. Bolaget grundades 2002., NewsMachines sökmotorer är heltäckande i Norden och söker bland tusentals källor över hela världen. Branschtidningen Resumé utsåg 2004 NewsMachine till "starkaste nyhetsagenten" baserat på en undersökning som omfattade sju digitala nyhetsagenter. NewsMachine ger också ut boken "Praktisk handbok i modern omvärldsbevakning". För mer information, se www.newsmachine.com