KLYS - Sveriges kulturskapare

Anna Carlson om kultur, kulturpolitik och upphovsrätt

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 09:21 CEST

Kulturskaparnas seminarium med debatt i Almedalen 2012 mellan kulturskapare och kulturpolitiker handlar om kultur, kulturpolitik och upphovsrätt. En av dem som medverkar är Anna Carlson, talesperson för nätverket Kulturskaparna. Inför debatten den 4 juli ger Anna Carlson sin syn på kultur, kulturpolitik och upphovsrätt.

Varför tycker du att detta är ett viktigt seminarium?

- Det är viktigt att skapa förståelse för upphovsrättens betydelse för kulturpolitiken. Det handlar om olika saker såsom upphovsmännens möjligheter att försörja sig, om att skapa arbetstillfällen inom kulturen och om möjligheten att erbjuda publiken en kulturell mångfald.

Vad hoppas du få ut av seminariet?

- De flesta politiker ser kulturskaparna, de professionellt yrkesverksamma, som en viktig resurs. Vi vill utveckla det! Jag hoppas att seminariet ska innehålla en diskussion som leder till en politisk aktion. Kulturskaparna ska stödja och informera om villkoren så att politikerna kan välja rätt väg och fatta de bästa besluten.

Vilket är ditt budskap i frågan om upphovsrätt och kulturpolitik?

- En stark upphovsrätt ger en starkare kulturpolitik, som ger bättre villkor för kulturskaparna och mångfald för publiken. Det borde vara självklart för politiker att inse kulturens stora värde och betydelse och betrakta kulturen som en rättighet i en demokrati.

Vilken typ av besked hoppas du att få från de medverkande politikerna?

- Jag önskar utfästelser om politisk handling för att lyfta kulturens betydelse på den politiska dagordningen. Insikt om upphovsrättens betydelse för demokratin. En stark kulturpolitik är en stark grund för andra politikområden som skola, vård och omsorg!

För mer information om seminariet se Kulturskaparna i Almedalen. 

Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?

Just nu pågår en snabb utveckling på kultur- och mediaområdet där nya typer av internettjänster lanseras i ett högt tempo. Förändringarna påverkar förutsättningarna för de yrkesverksamma kulturskaparna. En viktig fråga är hur kulturpolitiken ska vara delaktig i denna utveckling? Hur skall vi agera för att säkra kulturell mångfald, kvalitet och tillväxten av ett nyskapande kulturutbud i Sverige? Kom och träffa representanter från våra organisationer och ta del av deras upplevelser av en marknad i ständig förändring. Därefter följer ett panelsamtal med politiker från olika partier som leds av moderatorn Andrea Reuter.

Seminariet ”Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?” äger rum onsdag 4 juli kl. 15:15 – 16:45. Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10. Detta samtal är en del av Kultur i Almedalen.

Medverkande:
Gunilla C Carlsson (s), Ordförande Kulturutskottet.

Christer Nylander (fp), Vice ordförande Kulturutskottet.

Agneta Börjesson (mp), Kulturutskottet.

Gunnar Ardelius, författare.

Anna Carlson, talesperson Kulturskaparna.

Simon Norrthon, skådespelare.

Janne Schaffer, musiker.

Susin Lindblom, förbundsdirektör Sveriges Dramatikerförbund.

Johan Wingestad, talesperson Kulturskaparna.

Andrea Reuter, moderator.

Kontaktperson: Ylva Hellgren, projektledare Kulturskaparna
Telefon: 0705452148, E-post: ylva@kulturskaparna.com

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 16 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.