Meet In Grid, fd RAU

Anna Ekström, GD Skolverket, till ny konferens för skolledare i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:08 CEST

I södra Sverige arrangeras en ny mötesplats för skolledare på Malmömässan den 14-15 oktober, Koll- Leda för lärande. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är en av huvudtalarna på konferensen och hennes medverkan kommer att bli högaktuell med sin rubrik: Vad händer nu?, en månad efter att valresultatet står klart.


Carolina Thornström, rektor på Löderups skola i Ystad kommun, välkomnar en ny konferens för skolledare i södra Sverige: Vi behöver en mötesplats där vi kan dela goda exempel. Vi står mitt i en omvälvande tid för skolan, med digitalisering, måluppfyllelse och inkludering på agendan. Vi skolledare söker framgångsrika vägar för vårt pedagogiska ledarskap satt i en utvecklingskontext. Carolina menar vidare att Koll kan bli detta sammanhang för utbyte av goda exempel, men också tillfällen att utmanas i sitt ledarskap.


KOLL- står för Kompetens, Omvärld, Ledarskap och Lärande som är  utgångspunkter för konferensen och målet är att deltagarna skall möta:

-inspiration i riktning mot ett modigt, professionellt och utmanande skolledarskap
-goda och konkreta exempel från dokumenterat skickliga rektorer
-innehåll vilande på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet i kombination med innovationslust
-möjligheter att knyta nya värdefulla kontakter

KOLL vill erbjuda konkreta redskap och tips från erfarna, framgångsrika och modiga ledare som kan inspirera till egna perspektivbyten inom uppdraget, att leda för skolutveckling med lokala förutsättningar och globala utmaningar. Några klara talare är, förutom Anna Ekström, Dennis Westerberg, Johanna Karlén från SKL och Mattias Odhner Larsson. Fler talare kommer successivt att släppas.

KoLL arrangeras av RAU, i samarbete med Lärarförbundet. RAU arrangerar bland annat den årliga mötesplatsen SETT-Skandinaviens största mässa och konferens för det moderna och innovativa lärandet som genomförs på Kistamässan.

Biljetter släpps i mitten av juni.

Tid och plats

Den 14-15 oktober 2014 på Malmömässan.


Målgrupp

Rektorer, Förskolechefer, Biträdande rektorer och förskolechefer, Skolchefer/områdeschefer, Utvecklingsledare/verksamhetsstrateger och rekryteringsansvariga

Rektorsakademien Utveckling är en generator för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera skolan, för ökad kreativitet och ökat lärande. Vi vill vara en vitamininjektion och stimulera till förändring och innovation, tillsammans med våra samarbetspartners. Vårt arbete föds ur en drivkraft att göra saker som konstruktivt bidrar med något nytt. Vi är många som vill mer.