Saco

Anna Ekström håller med OECD i dess bedömning av regeringens skattepolitik

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:04 CET

PRESSinformation
från SACO
Presschef Sven Erik Jansson
08-613 48 00
08-613 48 59 (direkt)
070-782 19 22 (mobil) 2007-02-14
sej@saco.se


OECD presenterade vid ett seminarium på Finansdepartementet idag sin syn bland annat på den svenska skattepolitiken.

- Vi hoppas att regeringen tar fasta på OECD:s vänliga frågetecken för regeringens skattepolitik, säger SACO:s ordförande Anna Ekström.

- OECD menade i morse att jobbavdraget är dyrt, och att en sänkning av den statliga inkomstskatten antagligen vore mer effektiv. Jag håller med. Ny forskning visar att den samhällsekonomiska kostnaden för att ha höga marginalskatter har ökat. Det understryker också behovet av en genomgripande utvärdering av skattepolitiken. Vi hoppas att en stor skatteutredning tillsätts så snart som möjligt, och SACO lämnar gärna konstruktiva bidrag till dess arbete.