Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Anna fortsätter att föra ekonomstudenternas talan

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2010 18:34 CET

Under S.E.R.O.s avlutande konferens Megakonferensen som i år arrangerades av medlemsföreningen Sesam i Örebro höll riksorganisationen även sitt åresmöte. Här valde medlemsföreningarna en kompett styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, näringslivsansvarig, marknadsföringsansvarig samt ordförande för riksorganisationens utbildningsutskott.

- Det känns skönt att återigen få föreningarnas stöd och jag vet att styrelsen som valdts in har god kompetens för att kunna bedriva ett gott påverkansarbete under nästa mandatperiod, säger Anna Bergkvist omvald ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.
Förutom Anna Bergkvist valdes även Karin Renström från Stockholm in som Vice Ordförande, Morgan Karlsson från Karlstad som Ekonomiansvarig, Jon Santesson från Gävle till Näringslivsansvarig, Susanne Laitinen från Umeå som Marknadsföringsansvarig och Marcus Pallvid från Trollhättan till Ordförande för utbildningsutskottet.

För mer information kontakta:

Anna Bergkvist
Ordförande
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
070 – 578 00 64
ordf@sero.nu

Marcus Pallvid
Vice Ordförande
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
0736-440829
viceordf@sero.nu

www.sero.nu

Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation 
för ekonomföreningar och -kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett 
nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.