Transportföretagen

Anna Grönlund blir branschchef i Sveriges Bussföretag

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 11:35 CET

Anna Grönlund kommer under februari tillträda som branschchef, ansvarig under vd för branschfrågorna i det nybildade bransch- och arbetsgivareförbundet Sveriges Bussföretag som startar sin verksamhet den 1 januari 2014.

I det nya förbundet samlas både bransch- och arbetsgivarfrågor, för att kunna driva bussbranschens intressen med större kraft. Det är sedan tidigare klart att Ulrika Egervall, i dag förhandlingschef i Bussarbetsgivarna, kommer att vara ansvarig under vd för hantering av arbetsgivarfrågorna.

- Jag är mycket glad att vi kunnat knyta Anna till det nya förbundet. Nu har vi alla förutsättningar på plats för att kunna starta ett starkt och proaktivt förbund med bussbranschens bästa för ögonen, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Bussföretag.

Anna Grönlund har tidigare varit förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund 2007-2012 och är för närvarande expert inom Sveriges Kommuner och Landsting.

- Jag ser mycket fram emot att få börja arbeta med Sveriges Bussföretag. Att samla bransch- och arbetsgivarfrågor, som många gånger överlappar varandra, i ett förbund kommer både underlätta för våra medlemmar och ge oss ett starkare förbund, säger Anna Grönlund, blivande branschchef för Sveriges Bussföretag.

På bilden: Anna Grönlund, fotograf: Jashar Ghavampour

För mer information kontakta:
Peter Jeppsson, VD TransportGruppen och Sveriges Bussföretag. Telefon: 0730-447101, mail: peter.jeppsson@transportgruppen.se

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Bussarbetsgivarna (BuA), Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har drygt 11 300 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.