Utrikespolitiska Institutet

Anna Jardfelt Melvin ny direktör för Utrikespolitiska Institutet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:46 CEST

Den 16 augusti tillträdde Anna Jardfelt Melvin tjänsten som ny direktör för Utrikespolitiska institutet (UI). Hon kommer från Utrikesdepartementet och var närmast på Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel, där hon ansvarade för att driva Sveriges linje i EU-relationerna med länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Hon har tidigare bl.a arbetat som kabinettschef under Rolf Ekéus, OSSE:s Högkommissarie för nationella minoriteter.

– Jag har alltid varit intresserad och fascinerad av utrikespolitik och lockades av den bredd och djupa kompetens som UI har. Det är också spännande med en verksamhet där forskningen och analysen möter folkbildning. Det är rätt unikt i Sverige idag.

Att sätta fokus på de utrikespolitiska frågorna är naturligt för henne. På UI möts forskare, lärare, diplomater, studenter och skolungdomar, och det är i det gränsöverskridande mötet som skapar nya perspektiv, ny kunskap som hon ser möjligheter.

– I dagens värld behövs mer än någonsin en tydlig vision om utrikespolitiken och en förmåga att analysera och skapa överblick i de komplexa internationella skeenden som våra samhällen ställs inför.
UI är en rik mötesplats att diskutera och debattera utrikespolitik på, och det vill jag utveckla. 

Även om de utrikespolitiska frågorna har fått en ganska undanskymd plats i valdebatten menar Anna Jardfelt Melvin att utrikespolitiken är mer aktuell i människors vardag än någonsin.

– Jag tror att många människor är intresserade av världen omkring oss. Framtidens utmaningar kring de globala frågorna som miljö och klimat engagerar många. Det handlar om den värld vi vill att våra barn och barnbarn skall leva i.  

För mer information:

Anna Jardfelt Melvin
Direktör
08-511 768 02
anna.jardfelt@ui.se

Andreas Norman
Pressekreterare
Direkt/mobil 08-24 80 20
andreas.norman@ui.se

Utrikespolitiska Institutet (UI) är ett ideologiskt och partipolitiskt oberoende center för forskning, analys, information, utbildning och debatt om aktuella internationella frågor och en mötesplats för experter, akademiker, politiker, journalister och för den intresserade allmänheten. Forskningsverksamheten riktar sig till både det svenska och internationella forskarsamhället. Inriktningen är främst på frågor av särskild betydelse för svensk utrikespolitik.