Sveriges Makalösa Föräldrar

Anna Jonsdotter, ensamstående förälder år 1817, hur skulle hennes liv sett ut i dag ?

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 04:45 CEST

Anna Jonsdotter, ensamstående förälder år 1817, hur skulle hennes liv sett ut i dag ?

Bohusläns museum skildrar en ensamstående förälder för 150 år i fotoutställningen Anna Jonsdotter – Drottning av Bredfjället. I utställningen ser man Anna Jonsdotter som stretar upp för Bredfjället med nyfödda Christina i en filt på bröstet och några få ägodelar i en korg på ryggen. Sven som är far till barnet vill inte veta av dem. Bakom henne ligger barndomshemmet Lilla Fjället. Året är 1817 och Anna Jonsdotter har begått den olagliga handlingen att få barn utan att vara gift. Ensam med sin dotter bygger hon sig en koja, dikar ut en myr och börjar odla den magra marken i Lövbergsdalen på Bredfjället. Fotograferna Marcus Lundstedt och Christopher Eliasson har återskapat Anna Jonsdotters första år på Bredfjället – 150 år efter hennes död. Utställningen som visas på Bohusläns museum fram till början av november har väckt stort intresse. En fråga som många ställt sig är:

Hur är det att vara ensamstående förälder idag, har det blivit bättre?  Statistiken ser dyster ut !

  • Barnfattigdomen har ökat från åtta procent år 2004 till 12 procent år 2008,
  • Ca 60 000 ensammammor i dag lever i fattigdom
  • Över 340 000 barn levde år 2008 i relativ fattigdom
  • 24,5 procent av ensamföräldrar med ett barn samt 36 procent av ensamföräldrar med två eller fler barn levde år 2009 under låginkomstgränsen,
  • 76 procent av unga ensamföräldrar lever i psykisk och fysisk ohälsa p.g.a. begränsade ekonomiska resurser.

Måndag 22 oktober kl 12 på Bohusläns museum,

kommer representant från organisationen Makalösa föräldrar, och berättar om ensamstående föräldrars situation i dag. Organisationen Makalösa föräldrar arbetar med att synliggöra ensamföräldrars situation.

Barn till ensamstående föräldrar har betydligt mycket lättare att hamna i både barnfattigdom, ekonomisk utsatthet och social utestängning – har det kanske inte blivit något bättre jämfört med  Anna Jonsdotter tid? Vad behöver kommunerna göra för att förbättra för ensamstående föräldrar ?

Fotografen till bilden som finns med i pressutskicket heter: Marcus Lundstedt

Daniel Free, info@makalosa.org.


Frågor om program och utställning kontakta:

Sofie Henryson Rudvall, utställnings- och programansvarig Bohusläns museum
Tel:  0522-656523, 076-9494163
sofie.henryson_rudvall@vgregion.se

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.