Ideon Science Park

Anna Kinberg Batra och Mikael Damberg debatterar innovationspolitik på Sveriges Innovationsriksdag

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 10:00 CEST

Den 22-24 maj arrangeras Sveriges Innovationsriksdag på Ideon i Lund – den årliga konferensen där representanter för Sveriges inkubatorer och science parks möter andra aktörer inom innovations-Sverige. Flera ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare deltar, däribland Anna Kinberg Batra (M) och Mikael Damberg (S), som den 23 maj debatterar Sveriges innovationspolitik.

Under några intensiva dagar i maj kommer närmare 250 personer att samlas på Ideon i Lund för att diskutera svensk innovation i allmänhet och den högaktuella globala trenden öppen innovation i synnerhet.

Den 23 maj gästas Sveriges Innovationsriksdag av Anna Kinberg Batra (M) och Mikael Damberg (S), båda gruppledare för respektive parti i riksdagen, som då kommer att debattera den svenska innovationspolitiken.

- Den allt större prioritet som innovation får i svensk politik är mycket viktig för att stärka landets attraktionskraft samt utveckla den samlade förmågan att stimulera innovation. Detta behövs för att öka såväl nyföretagande som befintliga företags utveckling vilket tillsammans skapar tillväxt och fler arbetstillfällen, samt är förutsättningar för Sveriges välstånd. Syftet med Sveriges Innovationsriksdag är att skapa en årlig mötesplats för nationell dialog, kunskapsutbyte och nätverkande kring näringslivsutveckling. Därför är det mycket glädjande att ledande representanter från både regeringen och oppositionen deltar och tillsammans med entreprenörer och företagsledare diskuterar hur vi bäst ska utveckla Sveriges konkurrenskraft, säger Magnus Lundin, Vd för SISP.

Ledande beslutsfattare och näringslivsföreträdare
Sveriges Innovationsriksdag 2013 gästas även av bland andra Annie Lööfs stadssekreterare Håkan Ekengren, Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren, EU-parlamentariker Kent Johansson, General Electrics Nordenchef Hans Enocson, ALMI:s Vd/koncernchef Göran Lundwall och Inwidos koncernchef Håkan Jeppsson. Under Innovationsriksdagen deltar dessutom flera svenska framgångsrika tillväxtbolag från SISP-medlemmarnas innovationsmiljöer att inspireras av.

- Sveriges Innovationsriksdag 2013 är en viktig mötesplats för dialog och kunskapsutbyte. Här samlas företrädare för Sveriges inkubatorer och science park tillsammans med andra aktörer inom innovationsområdet, politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. Jag vågar utlova ett givande nätverk och utbyte för den som deltar på Sveriges Innovationsriksdag. Lund är dessutom en utmärkt plats att möte våren på, säger Magnus Lundin, Vd för SISP.

Innovation handlar även om etablerade svenska företag
Årets Innovationsriksdag är den tredje i ordningen och temat är den högaktuella globala trenden öppen innovation. Öppen innovation innebär att etablerade företags innovationsarbete inte sker bakom lyckta dörrar, utan i samverkan med externa aktörer så som forskare, det offentliga och aktörer från olika branscher.

- Innovation handlar inte bara om nystartade bolag, så kallade startups, utan även om etablerade svenska företag som i dag befinner sig på mer konkurrensutsatt mark än kanske någonsin tidigare, säger Hans Möller, Vd på Ideon.

- För etablerade företag med befintliga marknadsandelar är det precis lika viktigt att ligga före i innovationsprocesserna – men erfarenhet visar att dessa processer bör vara öppna. Ett vanligt misstag är att utvecklingsavdelningar stänger in sig och försöker vara innovativa och kreativa, när det egentligen är omvärldens input och nya idéer och synsätt som behövs, säger Hans Möller.

Läs mer på www.sverigesinnovationsriksdag.se

...

Faktaruta: Det här är Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är namnet på SISPs - Swedish Incubators & Science Parks - årskonferens. Årets Innovationsriksdag äger rum den 22-24 maj på Ideon i Lund.

Här samlas företrädare för Sveriges science parks och inkubatorer med politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Hashtag: #innovationsriksdag

...

Faktaruta: Det här är öppen innovation

Öppen innovation handlar om att möta den globala konkurrensen genom att öppna upp ett etablerat företags innovationsprocess för externa aktörer.

Det kan ske genom att akademiker, entreprenörer och företag inom besläktade branscher bjuds in att deltaga i brainstorming, idétävlingar eller andra kreativa mötesformer som tar tillvara på olika människors perspektiv.

Målet med öppen innovation är att skapa nya företag, produkter eller tjänster som ett eller flera företag kan skapa nya intäktsmodeller, problemlösningar eller arbetstillfällen kring. Öppen innovation är ofta knuten till en specifik plats där det samlas innovativa människor med olika bakgrund och expertiser, som till exempel Ideon i Lund.

...

För mer information om Sveriges Innovationsriksdag, besök www.sverigesinnovationsriksdag.se
Magnus Lundin på 0709-70 38 07 eller magnus.lundin@sisp.se

För mer information om Ideon, besök www.ideon.se
Hans Möller på 0709-16 85 00 eller hans.moller@ideon.se
Jimmy Wilhelmsson på 0708-26 33 82 eller jimmy.wilhelmsson@ideon.se

Om Ideon

Ideon är den idealiska platsen för företag som vill växa. En plats där människor förbättrar och förfinar sina egna och andras idéer. En plats där allt är möjligt.

I dag består Ideon av 120.000 kvadratmeter kontorsyta och här verkar drygt 300 företag med cirka 2.500 anställda. Ideon drivs av Ikano Kontor, Wihlborgs Fastigheter AB, Lunds universitet och Lunds kommun.
 
Som Sveriges första och största plats för öppen innovation har vi 30 års erfarenhet och på Ideon har flera av landets mest framstående innovativa bolag haft sin start.
 
När kommer du hit?