RISE Research Institutes of Sweden AB

Anna kör utan avgaser

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 11:30 CET

Den 30 november fick SP besök av en bränslecellsbil som bara släpper ut vattenånga ur avgasröret. Bilen visas upp som en aktivitet i projektet Next Move. Där arbetar Anna Alexandersson på SP som projektledare på uppdrag åt Vätgas Sverige som är koordinerande part.

Projektet handlar om att göra en gemensam offentlig upphandling över gränserna Sverige, Danmark, Norge. Genom att flera offentliga aktörer marknadsför Skandinavien som en gemensam marknad har man lyckats bli attraktiva ur bilindustrins perspektiv.

— Annars är det ofta Tyskland, Japan eller Kalifornien som är mest attraktiva ur bilindustrins ögon och där sätts dessa åtråvärda fordon ut. Det är inte köparens marknad just nu, utan säljarens, säger Anna Alexandersson.

Köpenhamns kommun och Region Skåne har skrivit kontrakt på att köpa bränslecellsbilar. Leverans sker under våren 2013. Projektet är finansierat med stöd från EU InterReg IVA-programmet. Bidrag kommer också från parterna i projektet.

— I projektet vill vi också sprida kunskap till andra kommuner och regioner. Besöket i Borås är en del av detta arbete. Besöket är möjligt tack vare projektets mobila tankstation som nu står i Göteborg, säger Jenny Segersten, kommunikatör på Vätgas Sverige.

Mer om projektet finns här: www.nextmove.info

Om bilen
Bränsleceller kan liknas vid vanliga batterier, men de laddas inte upp med en kontakt i väggen. De ”tankas” med vätgas. Den kemiska energin i vätgasen omvandlas till elektricitet genom att man tillför syre. Ur avgasröret kommer endast vattenånga.

För mer information, kontakta:

Anna Alexandersson, verksamhetsledare, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
070-591 55 78, anna.alexandersson@sp.se

Jenny Segersten, kommunikatör, Vätgas Sverige
031-334 37 74, jenny.segersten@vatgas.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 200 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se