Region.Västerbotten

Anna Lassinantti tillförordnad regiondirektör för Region Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2011 14:13 CET

Region Västerbotten har beslutat utse Anna Lassinantti som tillförordnad regiondirektör efter Peter Hedman som går vidare till andra uppdrag.

Anna Lassinantti är för närvarande biträdande regiondirektör och chef för enheten Näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten. Anna Lassinantti kommer från och med 1 januari 2012 vara regiondirektör till dess att ny regiondirektör utsetts och tillträtt.

Bernt Vedin, internationell strateg vid Region Västerbotten blir under samma period tillförordnad chef för enheten Näringsliv och Samhällsbyggnad istället för Anna Lassinantti.

För frågor med anledning av detta pressmeddelande kontakta Anna Lassinantti, 070 - 514 63 75

-

Presskontakt Thomas Hartman, 070 - 666 4995

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.