Socialdemokraterna

Anna Lindhs minnesfond

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 09:44 CEST

Socialdemokraterna inrättar till minne av Anna Lindh en minnesfond med syfte att verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv.En ansökan om bildande av "Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond" behandlas nu av ansvariga myndigheter. Stiftelsens ändamålsbeskrivning lyder:

"För att hedra Anna Lindhs minne bildar Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti härigenom STIFTELSEN ANNA LINDHS MINNESFOND med till ändamål att genom bidrag till enskilda, i första hand barn, ungdomar och kvinnor, samt till organisationer, nationellt och internationellt verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv. Vi inbjuder samtidigt eEnvar skall äga[ ] att hedra Anna Lindhs minne genom att lämna en gåvora till stiftelsen i form av kontanta medel."

Till minnesfonden kan de som önskar lämna bidrag som skapar möjligheter för stiftelsen att stödja dem som verkar i Anna Lindhs anda.

Det kommer inte att vara möjligt att lämna blommor vid minneshögtiden i Stockholms Stadshus på fredag. Socialdemokraterna hänvisar vänligen till stiftelsen som tacksamt tar emot gåvor till minnesfonden.

Postgironummer till Anna Lindhs minnesfond meddelas inom kort dels till media och dels på socialdemokraternas hemsida www.socialdemokraterna.se.

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44