Stockholms Läns Landsting

Anna-Stina Nordmark-Nilsson ny beställardirektör (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 14:00 CEST

Anna-Stina Nordmark-Nilsson har utsetts till ny beställardirektör, tillika biträdande landstingsdirektör, inom Stockholms läns landsting. Hon kommer även att vara föredragande i landstingets Hälso- och sjukvårdsutskott.

Anna-Stina Nordmark-Nilsson är idag vägdirektör i Vägverkets norra region, och har tidigare arbetat som landstingsdirektör i Norrbotten. Hon har redan idag ett tungt uppdrag inom Stockholms läns landsting, som ordförande i styrelsen för Södersjukhuset AB. Hon är dessutom aktiv i flera andra styrelser, bland andra Svenska Kraftnät och koncernen Västerbottens-Kuriren. Hon har tidigare även varit ordförande i dåvarande Huddinge Universitetssjukhus AB, under tiden som sjukhuset avbolagiserades och slogs samman med Karolinska Sjukhuset.

– Anna-Stina Nordmark-Nilssons erfarenhet som chef och ledare i stora och komplexa organisationer kommer att vara av stort värde för Stockholms läns landsting, säger landstingsdirektör Sören Olofsson.

Beställarkontoret inom Landstingsstyrelsens förvaltning beställer och köper vård åt befolkningen från både landstingsdrivna och andra, externa, vårdgivare. Det sker på uppdrag av Landstingsstyrelsen och dess Hälso- och sjukvårdsutskott. Beställardirektören ska utveckla beställarstyrningen, speciellt när det gäller relationerna till landstingets olika leverantörer och partner samt uppföljningen av vårdavtalen.

– Det kräver en god förmåga att prioritera, leda, samordna och förhandla. Genom det arbete som hon redan har haft ansvar för vid Södersjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus vet vi att Anna-Stina Nordmark-Nilsson har goda förutsättningar att vara den starka kraft som behövs för att utveckla dessa frågor inom landstinget, säger Sören Olofsson.

– Jag har i olika sammanhang skaffat mig erfarenhet från att verka i en politiskt styrd organisation, och tror att det kan vara en värdefull bakgrund för mitt nya arbete. Vårdfrågorna är viktiga och centrala i vårt samhälle. Jag vet från mina uppdrag för Södersjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus att det är mycket stimulerande att få vara med om att utveckla och förstärka vården inom Stockholms län, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

Anna-Stina Nordmark-Nilsson efterträder Lars-Bertil Arvidsson, som har utsetts till utvecklingsdirektör och chef för landstingets nystartade Forum för kompetens och utveckling.

För mer information, kontakta
Sören Olofsson, landstingsdirektör, 08-737 45 00
Anna-Stina Nordmark-Nilsson, tillträdande beställardirektör, 070-526 50 00
Anders Fridell, presschef, 08-737 42 02, 070-737 42 02

Till redaktionen: Bild på Anna-Stina Nordmark-Nilsson kan beställas från anders.fridell@sll.se

Senast publicerad den 2004-10-25
Kontaktperson: Anders Fridell Presschef