Sveaskog

Anna-Stina Nordmark-Nilsson ny ledamot i Sveaskogs styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 16:39 CEST

Vid Sveaskogs årsstämma på torsdagen valdes Anna-Stina Nordmark-Nilsson, biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, till ny styrelseledamot. Ett 60-tal personer närvarade vid stämman och flera passade på att ställa frågor kring Sveaskogs strategier och utveckling för framtiden.

– Anna-Stina Nordmark-Nilsson har en bred kunskap och erfarenhet av såväl privat som offentlig verksamhet. Det är glädjande att få in henne i Sveaskogs styrelse, säger Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered.

Anna-Stina Nordmark-Nilsson är biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Hon är civilekonom och har tidigare bland annat varit vägdirektör vid Norra regionen Vägverket, landstingsdirektör i Norrbottens Läns Landsting och vd för Piteå Tidningen AB. Anna-Stina Nordmark-Nilsson är även ordförande i Centrum för biovetenskap Novum Karolinska Institutet samt ledamot i Svenska Kraftnät. Hon har tidigare varit styrelseledamot i Setra Group AB.

Vid årsstämman omvaldes styrelseordförande Bo Dockered samt styrelseledamöterna Håkan Ahlqvist, Lars Johan Cederlund, Åsa Domeij, Birgitta Johansson-Hedberg, Lena Johansson, Christina Liffner och Maria Norrfalk.

Ewa Widgren, ägarens representant vid stämman, konstaterade att Sveaskogs resultat och utveckling under 2005 väl motsvarar ägarens krav. Inte minst med tanke på stormen Gudrun i början av 2005. Stormen har krävt omfattande insatser i form av upparbetning av virket i stormområdena, fullföljande av åtaganden gentemot kunder samt genomföra planerade skötselåtgärder och utvecklingsprojekt. Arbetet har varit framgångsrikt och Sveaskog har trots stormen nått goda resultat inom samtliga verksamhetsområden.

Stämman fastställde Sveaskogs resultat- och balansräkning samt beslutade om fördelning av bolagets vinst. Av vinstmedlen beslutades att till aktieägaren utdela SEK 355 119 102.

Presentation av ledamöterna i Sveaskogs styrelse finns på www.sveaskog.se


För mer information kontakta:
Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog tel: 070-674 01 19
Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel. 070-334 15 16
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22 05