Länsstyrelsen i Västernorrland

Anna Wahl föreläser för att utveckla jämställdhetsarbetet i Västernorrland

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:00 CET

Projektet Balans på ledande nivå i Västernorrland inbjuder till en seminariedag torsdag den 16 november med docent Anna Wahl. Aktiviteten är ett led i att förbättra jämställdheten inom samhällets alla områden.

Projektet "Balans på ledande nivå" arbetar mot mer jämställda arbetsplatser i Västernorrland och har som målsättning att skapa en bättre balans vad gäller könsrepresentation på ledande nivå. Länsstyrelsen är ansvarig för projektet, vars ledord inom jämställdhetsarbete är att blandade grupper är bra för arbetslivet.

Inom "Balans på ledande nivå" görs utbildningsinsatser inom privat, offentlig och ideell sektor. Seminariet med Anna Wahl är ett led i att få en höjd medvetenhet om jämställdhet i hela organisationen, där personerna på ledningsnivå deltar i en jämställdhetsutveckling och återkopplar till sin egen arbetsplats.

Inbjudan vänder sig till företagsledare, jämställdhetshandläggare, personalchefer, rekryterare, ledningsgrupper, beslutsfattare och till deltagare i Balansprojektets utbildningar och utvecklingsprogram.

Seminariet, som lockat ett 50-tal deltagare, hålls på Vårsta Diakonigård torsdag den 16 november 2006 kl 13.00-16.30.

För ytterligare information kontakta projektsamordnare Stina Ekbäck, Länsstyrelsen, tel 0611-34 91 46, 070-236 30 30