Mental Ergonomi, Anneli Godman

Anneli Godman ny expert på temat Hjärna, Stress och Prestation på Motivation.se

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 10:36 CEST

Anneli Godman introduceras som ny expert på Motivation.se och kommer regelbundet skriva artiklar om stress och prestation, med vetenskaplig koppling, under rubriken Hälsa.
   Anneli har varit verksam inom personlig utveckling och stressförebyggande arbete sedan 2004. Dessförinnan hade hon skaffat sig stor personlig kunskap om stress. Hon är idag egenföretagare, kallar sig ibland den ofrivillige stressexperten och delar generöst med sig av sin kunskap om hjärnan kopplat till stress och prestation genom att utbilda och coacha i neuroledarskap och mental ergonomi. Kunskap som arbetslivet behöver idag så att vi kan nå mer flow med mindre stress.

   Anneli har varit verksam som ledare inom hotellnäring, marknadsföring och inom grafisk industri innan hon sadlade om och utbildade sig inom personlig utveckling, beteendevetenskap, psykologi och mentala resurser. Anneli driver idag eget företag med utildning och coaching i Mental Ergonomi.

   Såhär säger Anneli om sin medverkan hos Motivation.se: ”Jag vill bidra till ett (arbets)liv där vi får utrymme för både prestation och välmående. Med en hjärna som är programmerad att rädda livet på oss är det av största vikt att vi förstår vilka hot hjärnan ser i dagens komplexa vardag. När hoten är hanterade kan vi börja prestera – och må gott. Hjärnan vill gärna vara produktiv – jag vill sprida kunskap om sunda vägar dit.”  Anneli Godman kommer att publicera artiklar två gånger i månaden.

På ledarskapssajten Motivation.se låter vi våra läsare snabbt och överskådligt ta del av nyheter, trender, reportage, expertråd om ledarskap, motivation & goda prestationer - på ett helt nytt sätt.
För mer information, kontakta gärna:
Per Winblad, VD & Chefredaktör Motivation.se
Tfn: 070-756 58 74 eller e-post: per.winblad@motivation.se

Anneli Godman utildar och coachar i Neuroledarskap och Mental Ergonomi i avsikt att skapa utrymme för både prestation och välmående.
För mer information, kontaka gärna:
Anneli Godman, "den ofrivillige stressexperten"
Tfn: 070-206 14 58 eller e-post anneli@agodman.se

 Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.