Fackförbundet ST

Annette Carnhede kommenterar vårpropositionen: Lyssna på arbetsförmedlarna!

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:34 CEST

Visst är det bra att resurserna ökar, men enligt arbetsförmedlarna själva är inriktningen fel, kommenterar STs ordförande Annette Carnhede.

Enligt årets vårbudget kommer regeringen att öka de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Regeringen föreslår bland annat fler praktikplatser för arbetslösa och fler platser i jobbgarantin för unga. Men enligt STs nyutgivna rapport "Arbetsförmedlingen och jobbkrisen" så anser endast 10 procent av arbetsförmedlarna att de två största arbetsmarknadspolitiska insatserna just nu, jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar, är tillräckliga. 74 procent av arbetsförmedlarna vill istället se fler arbetsmarknadsutbildningsplatser och enligt 43 procent av arbetsförmedlarna vill man att Regeringen borde satsa mindre på den jobbpolitik, som i hög grad går ut på att stimulera och kontrollera att arbetssökande söker jobb.

Förra året deltog i genomsnitt 85.000 personer i arbetsmarknadspolitiska program och nästa år väntas antalet uppgå till 217 000 och 2011 till omkring en kvarts miljon.

- Visst är det positivt att regeringen vill öka de arbetsmarknadspolitiska resurserna menar Annette Carnhede, STs förbundsordförande, men regeringen borde också ge mer pengar till arbetsförmedlingen eftersom de drabbats av så stora besparingar de senaste åren.

Enligt STs rapport menar dessutom 72 procent av arbetsförmedlarna att de inte klarar sitt uppdrag med de resurser de har idag, om arbetslösheten ökar.

- Jag utgår från att medlen går till den statliga arbetsförmedlingen och att det kommer att
finnas kompetenta och erfarna arbetsförmedlare som kan se till att medlen kommer till nytta, säger Carnhede.

Jobb- och utvecklingsgarantin bygger idag på att de arbetslösa får gå passiva och vänta på att en åtgärd sätts in - men detta system tycker inte arbetsförmedlarna är bra. Arbetsförmedlarna själva vill istället att en åtgärd sätts igång på direkten så att de arbetslösa slipper gå så länge och vänta.

- Eftersom arbetsförmedlarna själva har en verklighetsförankrad bild av hur arbetslösheten verkligen ser ut borde regeringen lyssna mer på dem, menar Carnhede.

- Satsa få fler utbildningsplatser så att de arbetslösa kommer ut med en aktuellare utbildning eller kompetens när det konjunkturen vänder, avslutar Carnhede.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Annette Carnhede, ordförande, tfn.dir. 070-641 12 15 eller e-post: annette.carnhede@st.org
Roger Syrén, utredare, tfn.dir. 070-600 51 24 eller e-post: roger.syren@st.org
Maria Frändegård, pressansvarig, tfn dir. 070- 314 52 73 eller e-post: maria.frandegard@st.org

ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.