Konversera och samarbetspartners

Annica Englund: Nu startar jag eget

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2010 12:07 CEST

Efter tre år som PR- & Kommunikationschefi non-profit-organisationen Kista Science City AB startar nu Annica Englund egen konsultverksamhet - Konversera kommunikation & PR. Erfarenheten av att framgångsrikt, strategiskt och operativt ha arbetat med utvecklingen av ett internationellt näringslivskluster, och främst med varumärkesplattformen tar hon med sig in i nya verksamheten. Under de senaste tre åren har Kista än mer blivit en världskänd destination för innovation och den nordiska IT- och telekombranschen. Samarbets- och partnerbasen med nätverket av entreprenörer och beslutsfattare på de större företagen i IT- och telekomsektorn följer också med in i nya företaget.

"Kista är ett utmärkt exempel på hur ett framgångsrikt strategiskt varumärkesarbete kan förverkligas. Alla vill vara med och dela på framgångskakan, vilket är bästa betyg. Nu ska jag fortsätta att utveckla kommunikativa idéer för platser och destinationer, science parks och stadsdelar." säger Annica Englund.

Om Konversera:
Konversera är ett litet konsultföretag med ett stort nätverk, som är specialiserat på dialog kring destinationen och platsen. Och framförallt vår personliga relation till den.
http://www.konversera.se/om-konversera/

Om Annica Englund:
http://www.konversera.se/kontakt

Om Kista Science City:
http://www.kista.com