Centerpartiet

Annie Lööf: "Kriminalisera samröre med terrororganisationer"

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 10:20 CET

Att skydda människor från våld är statens mest grundläggande uppgift. För att förhindra och försvåra för terrorn presenterar Annie Lööf och Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin fyra nya förslag kring terrorbekämpning som partiet vill ska ingå i en blocköverskridande överenskommelse. Bland annat bör Sverige likt Norge kriminalisera samröre med terrororganisationer. 

- Det allvarligaste hotet mot rättsstaten och den liberala västerländska demokratin är den våldsbejakande islamistiska extremismen. Rättsväsendet behöver kraftfulla och effektiva verktyg för att stoppa radikalisering, bekämpa terrorism och förhindra attentat. Sverige behöver följa Norges väg och kriminalisera samröre med terrororganisationer, säger Annie Lööf. 

Att finansiera personer eller en sammanslutning av personer som begår terrorbrott kommer att kriminaliseras under nästa år. Centerpartiet föreslår en bredare lagstiftning som också inkluderar andra sorters stöd. 

- Att kriminalisera finansiering är helt nödvändigt. Men stöd kan ges på många olika sätt. Vi behöver också komma åt de som bland annat delar information med en terrorgrupp och hjälper till med framtagande och spridning av propaganda, säger Annie Lööf. 

Centerpartiets förslag:

 •  Förbjud offentliga medel till organisationer som sprider våldsbejakande budskap.
 • Förbjud att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap, eller som verkar för rekrytering eller uppmanar till stöd för av EU eller FN terrorlistade organisationer. 
 • Kriminalisera samröre med terrororganisationer.
 • kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer likt Norge. Förslaget innebär att en åklagare inte behöver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att bevisa samröre för en fällande dom.
 • Kriminalisera stödjande av terror.
 •  En kriminalisering bör inkludera bland annat att skicka pengar eller vapen, att dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med juridiskt eller finansiellt stöd och att hjälpa med framtagande eller spridande av propaganda.
 • Låt myndigheter dela fler uppgifter.
 • Centerpartiet värnar den integritetskultur vi har i Sverige och vill behålla sekretesspärrar som är viktiga för integriteten, men när det gäller risk för terrorbrott vill vi att vissa, framförallt rättsvårdande myndigheter, ska åläggas en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet.


  Läs mer om förslagen på centerpartiet.se.


  Kontakt: 

  Oscar Sundevall
  Presschef hos Annie Lööf
  072-530 48 90

  Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.