Centerpartiet

Annie Lööf: Nya förslag som ger resultat för miljön

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 07:33 CEST

Centerpartiet presenterar i dag tre nya, konkreta förslag som ger resultat för miljön. Förslagen ingår i det omfattande miljöpolitiska program som kommer behandlas på Centerpartiets partistämma i september.

Fasa ut mikroplaster

Mikroplaster (polyethylene) utgör i dag den största andelen av allt plastskräp i världshaven. De finns i hygienartiklar som duschgelé, hudkräm, tandkräm, deodorant och smink. Vid tvätt sköljs mikroplasterna ut i avloppen och vidare ut i vattendragen. Reningsverken lyckas filtrera en del, men mellan 10 och 30 procent försvinner ut i naturen. Östersjön tar årligen emot uppemot 40 ton mikroplaster enbart från kroppsvårdsprodukter.

- Vi vill se ett krav på att alla företag inom EU måste fasa ut mikroplaster ur sina hygienartiklar till år 2020, säger Annie Lööf.

Inför en energideklaration av bilar

I dag finns det ett tydligt och fungerade system för energideklaration av vitvaror som kylskåp, spisar och diskmaskiner. Det är lätt för konsumenterna att se om varorna har ett bra eller mindre bra energivärde när de ska köpa nya vitvaror. För personbilar finns inte en sådan märkning och det är i dag svårt för den som ska köpa en ny bil att avgöra vilken klimatprestanda bilen har.

- Vi vill göra det enklare för konsumenten att välja en klimatsmart bil genom att inom EU införa en energideklaration för personbilar, liknande det system som i dag finns på vitvaror, säger Annie Lööf.

Se över förmånsbeskattningen av miljöbilar

Dagens regelverk för nedsatt förmånsbeskattning av tjänstebilar är alldeles för stelbent. Dels omfattar det bara vissa typer av tekniker och dels tar de inte hänsyn till bilens klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv.

Ett annat problem är att dagens regler är alldeles för kortsiktiga. Eftersom de enbart gäller till och med inkomståret 2016 skapar de en stor osäkerhet för de företag som ska investera i nya fordon.

- Vi anser att förmånsbeskattningen precis som fordonsbeskattningen bör utgå från faktisk klimatpåverkan istället för teknikvalet. Det skulle gynna de bilar som ger upphov till mest klimatnytta, säger Annie Lööf.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.