Centerpartiet

Annie Lööf presenterade satsningar för fler jobb i små och växande företag

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 11:10 CEST

Företagen är våra jobbskapare. Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i småföretag. Därför är det så viktigt att sänka kostnaderna för dessa företag så att fler jobb kan skapas, säger Annie Lööf.


Fyra förslag för att fler ska kunna växa:

·  Sänkta egenavgifter

Den tidigare nedsättningen utökas med 2,5 procentenheter som ger 180 000 småföretag lägre kostnader med 509 miljoner kr årligen. Med förslaget sätts egenavgifterna ned med totalt 7,5 % upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor per år. Nedsättningen av egenavgiften sänks från 1 januari 2014.

·  Utvärdering av revisionsplikten

2010 slopade regeringen revisionsplikten för små företag. En utvärdering av den slopade revisionsplikten ska inledas under första halvåret 2015 och överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag.

·  Investeraravdrag

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag införs i december ett investeraravdrag. Privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Kommissionen har godkänt investeraravdraget och totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta.

·  Snabb översyn för att minska sjuklönekostnaderna för små företag

Översynen ska se hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. Möjlighet att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek ska särskilt beaktas.

Vill man satsa på jobben ska man satsa på företagen. Det är de som är jobbskaparna, säger näringsminister Annie Lööf.

Kontakt: Anna-Karin Nyman

Presschef hos Annie Lööf

070 206 75 62


Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.