Finansförbundet

Annie Lööf vet inte men Finansförbundet vet

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 15:08 CEST

I gårdagens utfrågning i SVT av Annie Lööf, svarade näringsministern ”jag vet inte” på frågan om hur många som får gå på grund av förslaget om höjda arbetsgivaravgifter för bankanställda.

Det är uppenbart att näringsministern är bekymrad över förslaget, eftersom det går på tvärs mot alliansens utspel om att ta bort arbetsgivaravgifterna för de under 23 år, för att på så sätt öka sysselsättningen.

-  Man kan inte både höja och sänka arbetsgivaravgifterna samtidigt och tro att det bara ska ge effekt i det ena fallet. Om man räknar med att sänkta avgifter för en grupp på arbetsmarknaden ska få effekter på sysselsättningen, men med samma argumentation kommer till motsatt slutsats när det gäller en annan grupp, de bankanställda, då förstår jag att Annie Lööf svarar ” jag vet inte”, men det vet vi i Finansförbundet säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Finansförbundet tycker att det är mycket olyckligt med ett förslag som gör det dyrare för bankerna att ha anställda och menar att det kommer att påverka såväl löneutrymme som kundservice negativt.

-  Det är förstås helt skandalöst att statsminister Reinfeldt och finansminister Borg anser att partsförhandlat löneutrymme kan tas i anspråk för att öka statens skatteintäkter. Det går bortanför den svenska partsmodellens grundtankar säger Ulrika Boëthius i en kommentar och fortsätter. 

- Det är naivt att tro att en sådan kostnadsökning kommer att leda till att aktieägarna sänker sina avkastningskrav.

Finansförbundet anser att bankanställdas arbete ska beskattas likvärdigt med övriga anställdas på arbetsmarknaden. Om politikerna tycker att bankerna betalar för lite skatt, är det mer rimligt att man ökar skattetrycket på vinsterna och inte gör det dyrare för bankerna att anställa. 

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.