Miljöpartiet de gröna

Annika Lillemets begär besked från regeringen om framtiden för tågtrafiken i Östergötland

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 16:17 CET

Södra stambanan är ständigt överlastad och behovet av nya spår visar sig allt tydligare. Inte minst för den viktiga pendeltågstrafiken som trängs undan mer och mer. Annika Lillemets, riksdagsledamot från Östergötland begär i en interpellation svar från infrastrukturministern om hur regeringen ska agera för att råda bot på kapacitetsbristen.

Punktligheten för tågen på Södra stambanan är sämst i landet. I juli och augusti var den till och med sämre än under de omtalade vintermånaderna. Förseningarna är alltså inte ett vinterproblem. Södra stambanan är dagligen överlastad, och en av konsekvenserna blir en ständig intressekonflikt mellan fjärrtåg och pendeltåg.

– Fler spår är en grundförutsättning för att lösa trängseln. Det är allvarligt att det i den nationella planen för Sveriges transportsystem 2010-2021 varken finns pengar för Ostlänken eller för investeringar på Södra stambanan mellan storstadsområdena, säger Annika Lillemets, riksdagsledamot från Östergötland

– Fler operatörer ska slåss om utrymmet redan 2012, men regeringen planerar inte någon insats förrän tidigast 2022. Tyvärr är det alltså ett sannolikt scenario att den påbörjade utträngningen av pendeltågen kommer att fortsätta tills det till slut blir ointressant att köra pendeltåg, säger Annika Lillemets.

– Kapacitetsbristen på järnvägen mellan Linköping och Stockholm kan istället vändas till en långsiktigt hållbar nationell lösning om Ostlänken byggs. Utredningarna är klara och det är mycket pengar och engagemang investerat från kommuner, företag och organisationer. Det är helt klart en miss från regeringens sida att stryka Ostlänken i den nya åtgärdsplanen för 2010-2021, säger Annika Lillemets.

Interpellationen i sin helhet finns som bifogad fil. Under veckan kommer Annika Lillemets även att lämna in en interpellation som särskilt berör pendeltågstrafiken i Östergötland.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Annika Lillemets, 070-825 06 34
Agnetha Boström, pressekreterare, 070-260 24 84


MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook