Socialdepartementet

Annika Nilsson skall utreda den sociala barn- och ungdomsvården

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 10:04 CEST

Annika Nilsson, s, har i dag utsetts till ordförande i den parlamentariska kommitté som ska se över den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att kommittén ska ta fram förslag till en nationell handlingsplan för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

- Ett antal utredningar och rapporter visar att det behövs bättre metoder för att tillgodose barns- och ungdomars behov av hjälp- och stödinsatser inom socialtjänsten. Men någon samlad analys av utvecklingen har inte gjorts sedan socialtjänstlagen trädde i kraft, säger socialtjänstminister Morgan Johansson.

Kommittén skall genomföra en samlad analys av den nuvarande sociala
barn- och ungdomsvårdens mål, innehåll, resultat och organisation och föreslå de förändringar som krävs för att den sociala barn- och ungdomsvården ska bli bättre.

- De barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten är ofta väldigt utsatta. Därför är det viktigt att samhällets resurser används på bästa sätt så att dessa barn och ungdomar får den hjälp och det stöd de behöver, säger Annika Nilsson.

Utredningen skall redovisa sitt arbete senast den 1 juli 2005.

Kicki Mäler, Pressekreterare
08-405 14 35, 070-545 17 88

Annika Nilsson, Vice ordförande i Kulturutskottet
08-786 46 44

Agneta Björklund, Departementssekreterare
08-405 34 40