Centerpartiet

Annika Qarlsson: Skatten för låg- och medelinkomsttagare måste sänkas

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 11:00 CEST

För att demokratin ska kunna utvecklas och för att människor ska få större utrymme att själva ta ansvar för sina liv måste en maktväxling enligt federalismens principer genomföras. – Vi vill sänka inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare och genomföra en skatteväxling för kommunerna. Det skulle öka självbestämmandet både på ett individuellt och ett kommunalt plan, säger Annika Qarlsson.

Centerpartiet vill forma samhället utifrån federalismens principer. Staten måste lämna ifrån sig makt och ge utrymme för nya strukturer att växa fram.
- På så sätt underlättar vi samarbete mellan offentliga och privata aktörer och det civila samhället. När de regionala skillnaderna minskar ökar tilltron till våra demokratiska institutioner och till demokratins möjligheter, säger Annika Qarlsson.

Människors utrymme att bestämma över sina egna liv måste bli större. Något som en inkomstskattereform, med sänkt skatt och marginaleffekter för framför allt låg och medelinkomsttagare, skulle medföra. Förslag innebär bland annat kvarvarande avdrag som exempelvis reseavdrag och avdrag för pensionssparande omvandlas till skatterabatter. Förändringen innebär en sänkning av den statliga inkomstskatten med tre procentenheter. Totalt sett innebär det sänkta inkomstskatter med 19,5 miljarder kronor 2004, 18,6 miljarder kronor 2005 och 26,7 miljarder kronor 2006.

- För ett vårdbiträde som tjänar 15 900 kronor i månaden och en brandman som tjänar 19 000 kronor i månaden blir det en skattesänkning på nästan 350 kronor respektive nästan 300 kronor i månaden. Samtidigt med denna reform sker en skatteväxling där kommunerna tillförs stabila skattebaser motsvarande cirka 55 miljarder kronor, säger Annika Qarlsson.

- Vi vill bygga ett samhälle där makten kommer underifrån och sätter individen i fokus. Det ska finnas ett långsiktigt tillväxt- och miljöfokus eftersom det är oerhört viktigt att naturresurserna brukas utan att förbrukas. Utan ett hållbart samhälle försämrar vi möjligheterna för tillväxt, säger Annika Qarlsson.