Svenska institutet

Annika Rembe vald till andre vice ordförande i Eunic

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 10:41 CEST

Vid EUNICs (European Union National Institutes for Culture) generalförsamling i Paris den 2-3 juli valdes Annika Rembe, generaldirektör vid Svenska institutet (SI), till andre vice ordförande med sikte på att året 2014/15 överta ordförandeskapet. Genom EUNIC kan SI utveckla sitt samarbete med andra medlemsorganisationer som t.ex. British Council, Goetheinstitutet och Cervantesinstitutet. 

– Detta innebär ett steg närmare Europa. Presidentskapet 2014/15 kommer att delvis infalla samtidigt som vi i Östersjöregionen har två kulturhuvudstäder Riga och Umeå. En av mina uppgifter i EUNIC blir att i samarbete med Östersjöländerna öka kunskapen om denna del av Europa, säger Annika Rembe, generaldirektör vid Svenska institutet.

EUNIC är ett globalt nätverk av internationella kulturinstitut från EU:s medlemsstater. EUNICs medlemmar har ett internationellt rykte som Europas ledande experter på sitt område. De har som mål att underlätta kulturellt samarbete, skapa varaktiga partnerskap mellan aktörer inom olika kulturområden samt sträva efter större förståelse och medvetenhet om de olika europeiska kulturerna. I detta ingår även att uppmuntra till mer undervisning och utbildning i de europeiska språken.

Kontakt:
För mer information vänligen kontakta Martina Högberg, pressansvarig: martina.hogberg@si.se eller 073-355 8212.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.