SKTF

Annika Strandhäll ny SKTF-ordförande

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 12:25 CEST

Annika Strandhäll från Göteborg har just valts till ny ordförande för Fackförbundet SKTF efter Eva Nordmark på SKTFs extra förbundsmöte på Arlanda Flygplats.
Hon var föreslagen av valutskottet och valdes enhälligt. I sitt tacktal efter valet sa Annika Strandhäll bland annat:

- För våra medlemmars löners skull måste vi komma åt problemet att kvinnor och män i kvinnodominerade branscher tjänare sämre än kollegorna i mansdominerade branscher. SKTF har fört fram kravet på en jämställdhetskommission till regeringen. Men det har inte hänt något trots att det snart har gått ett år. Därför tänker jag under hösten bjuda in parter för fack, arbetsgivare och regeringen till ett första möte. Det kan förhoppningsvis leda till en jämställdhetskommission!

- Enligt viss forskning är så många som nästan var tredje invandrare i Sverige arbetslös. Det är ett oacceptabelt slöseri med kunskap, kompetens och intellektuella resurser. SKTF ska därför i den kommande avtalsrörelsen verka för att vi tecknar antidiskrimineringsavtal. Därigenom kan vi lokalt ute på arbetsplatserna få ett tydligare verktyg mot diskriminering.

Förbundsmötet behandlade också andra fyllnadsval. Ove Jansson kvarstår som förste vice ordförande. Till andre vice ordförande valdes Veronica Karlsson, socialsekreterare och aktiv i SKTFs Norrköpingsavdelning. Till ny ledamot i förbundsstyrelsen valdes Mikael Stillman, tandsköterska vid Folktandvården i Västmanland.

Valen innebär en föryngring av SKTFs ledning. Annika Strandhäll är 36 år, Veronica Karlsson 30 år och Mikael Stillman 34 år. Den förnyelse och den föryngring som SKTF arbetar för, avspeglas nu också i förbundsledningen.

Nästa ordinarie förbundsmöte är i oktober 2012, då nya val ska hållas. Det innebär att valen på detta förbundsmöte avser en period på cirka 16 månader.

Journalister som vill göra intervjuer eller få kommentarer kan kontakta SKTFs presstjänst (se nedan) eller direkt kontakta Annika Strandhäll på tel 070 647 79 51, Veronica Karlsson på tel 070 746 21 24 och Mikael Stillman på tel 070 645 42 61.

Vi bifogar ett foto på Annika Strandhäll och Eva Nordmark, taget strax efter ordförandevalet. Fotograf: Janerik Henriksson/Scanpix.

SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48