Moin&Moin HB

Anonymitet på webben missförstådd

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 13:38 CET

En knapp majoritet på 52% ser anonymitet på Internet som en självklarhet. I samband med nyheterna om att Google Sverige hjälper polisen och att artisten Bono vill ha en större kontroll av nätet för fildelning har debatten om storebror blossat upp i bloggosfären.

73% anser att samma lagar bör gälla på Internet som i verkliga livet, samtidigt menar mer än hälften att de beter sig annorlunda när de surfar på weben än i verkligheten. Anonymiteten spelar in här, i praktiken kan uppförandet skilja sig stort mellan internet och verkliga livet för en och samma människa.

Vi vet dock att Google har en enorm maktställning emot privatpersonen på Internet. Vi är inte längre fullt så anonyma som vi vill vara. Internetjätten har maktställningen emot sig och två tredjedelar anser att Googles maktställning är negativ.

 

Direkt till omröstningarna:

Är det bra att Google har en dominerande ställning på Internet

Ser du anonymitet på Internet som en självklarhet

Beter du dig annorlunda på Internet än i vanliga livet

Ska samma lagar gälla för webnätet som i övrigt i  samhället

 

 

Omröstningarna från Voter.se är aktiva och resultatet kan komma att ändras